Privacy bij PFL BV

PFL bv verzamelt het liefst zo min mogelijk gegevens van jou als websitebezoeker.
Toch is dat nodig, om bijvoorbeeld een 'bel-mij-terug-verzoek' in te dienen of een offerte op te vragen.
PFL gaat zorgvuldig om met deze gegevens en zorgt ervoor dat jouw privacy gewaarborgd blijft in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Dit zijn onze privacy afspraken: 

  • Jouw persoonlijke gegevens beschermen we alsof die van onszelf zijn. 

  • Jouw persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen. 

  • Jouw persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de hieronder omschreven doeleinden:

 

Welke persoonsgegevens bewaart PFL? 

* Naam, bedrijfsnaam, (E-mail) adres en vestigingsplaats 

* Jouw naam 


Jouw naam wordt opgeslagen omdat we jou graag persoonlijk te woord staan. Het adres en vestigingsplaats heeft PFL bv onder andere nodig voor het opstellen van offertes, facturen of bezoek aan jouw locatie. 

 

E-mailadres:

We bewaren jouw (zakelijke) e-mailadres zodat wij jou de gewenste offerte kunnen sturen of kunnen informeren over de status van jouw opdracht. Wanneer je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, of aan aanvraag hebt gedaan gebruiken wij jouw e-mailadres om jou via deze nieuwsbrief up-to-date te houden over nieuwe ontwikkelingen bij PFL bv en haar zusterbedrijven. Je kunt altijd kiezen om je hiervoor uit te schrijven. 

 

Telefoonnummer:

Jouw telefoonnummer wordt bewaard om telefonisch afspraken te maken of je te informeren over jouw opdracht. 

Jouw privacy en derde partijen 

Jouw persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden. Wanneer wij persoonsgegevens delen met derden, dan worden er afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Gegevens worden gedeeld voor: 

  • Het verbeteren van onze diensten. 

  • Registreren van uw gegevens via onze infobox of service center. 

 

Inzage: 

Wij wijzen jou graag op jouw recht op inzage. Dit betekent dat je te allen tijde inzage kan krijgen in welke gegevens wij van jou opgeslagen hebben. Je mag deze gegevens altijd aanpassen en zelfs verwijderen.
 

Wanneer je een klacht wenst in te dienen over ons gebruik van jouw persoonsgegevens heb je het recht deze te melden bij de daarvoor bevoegde instanties of een klacht te sturen naar info@pfl.be

Contact

PFL BV

Rouwbergskens 8

2340 Beerse

+32 14 44 08 70